Työtapaturma

Työtapaturma on henkilövahinko, joka sattuu työssä tai siihen kiinteästi liittyvissä olosuhteissa. Työtapaturmat korvataan työantajan ottamasta tapaturmavakuutuksesta. Sekä vakuuttaminen että korvaaminen perustuvat lakiin. Työnantaja on velvollinen ottamaan vakuutuksen ja työntekijä on oikeutettu laissa säädettyihin korvauksiin.

Vaikka suurin osa työtapaturmien korvauksista hoituu kitkattomasti vakuutusyhtiön kanssa, on kuitenkin kohtuullisen tavallista, että myös riitoja syntyy. Tyypillisiä riitatilanteita aiheuttavat ikääntymisestä johtuvat kulumat olkapäässä tai polvessa, aivovammat, masennus tai erilaiset vaikeat kiputilat ja niiden korvaaminen. Vakuutuslääkäri arvioi asiaa toisin kuin työntekijää hoitava lääkäri. Juridinen kiista voi syntyä esimerkiksi siitä, onko työpaikan koulutustilaisuudessa sattunut tapaturma tulkittava työtapaturmaksi.

Työtapaturmien korvausjuridiikkaan ja vakuutuslääketieteeseen perehtyneitä lakimiehiä on vakuutusyhtiöiden ulkopuolella vähän. Oikeanlaisten asiantuntijoiden käyttäminen riitatilanteissa on usein ratkaisevan tärkeää. Lain tuntemisen lisäksi vakuutusyhtiöiden noudattamien korvauskäytäntöjen, epävirallisten ohjeiden ja vakuutuslääketieteen ymmärtäminen on edellytys riita-asiassa menestymiselle. 

Me autamme työtapaturmiin liittyvissä riitatilanteissa sekä työnantajia että työntekijöitä. Osaavan lakimiehen puoleen kannattaa kääntyä mahdollisimman ajoissa.