Info

Lakitoimisto L Legalilla on sekä varallisuusvahingon varalle otettu vastuuvakuutus että tietoturvavakuutus. Vakuutusyhtiö: If Vahinkovakuutusyhtiö Oy, Rekisteröity kotipaikka Helsinki, PL 4, 00025 IF, y-tunnus 1614120-3

Lakitoimisto L Legalin lakimiehet on merkitty oikeusministeriön alaisuudessa toimivaan oikeudenkäyntiavustajalautakunnan ylläpitämään oikeudenkäyntiavustajaluetteloon ja oikeudenkäyntiasioissa heidän toimiaan valvoo Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimiva valvontalautakunta. Yhteystiedot: Valvontalautakunta, PL 13, 00101 Helsinki

Lakitoimisto L Legal Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin, y-tunnus: 2812680-1, arvonlisätunniste FI28126801

Huomaathan, että näillä sivuilla oleva tieto on pelkästään yleisluontoista, eikä sitä ole tarkoitettu oikeudelliseksi neuvoksi. Vaikka pyrimmekin toki siihen, ettei sivuilla ole virheitä ja sitä päivitetään säännöllisesti, Lakitoimisto L Legal Oy tai sen osakkaat eivät vastaa muuttuvasta lainsäädännöstä tai mahdollisista muista syistä johtuvista virheistä tai niiden aiheuttamista vahingoista.