Liikenne

Liikenteessä sattuu vuosittain tuhansia vahinkoja. Vaikka suurin osa liikenneonnettomuuksista on onneksi pelkkiä peltikolareita, myös loukkaantumisia ja vammautumisia tapahtuu valitettavan usein. Kun vahinko kohdistuu ihmiseen, puhutaan henkilövahingosta.

Vahingoittuneen kannalta on hyvä, että kaikilla Suomen teillä liikkuvilla ajoneuvoilla on oltava voimassa oleva liikennevakuutus. Se taas tarkoittaa sitä, että korvauksia esimerkiksi sairaanhoitokuluista ja ansionmenetyksestä voi hakea liikennevakuutusyhtiöltä.

Suurimmassa osassa tapauksista vakuutusyhtiö maksaa haetut korvaukset ilman ongelmia. Aina näin ei kuitenkaan käy. Riitaa vakuutusyhtiön kanssa voi tulla esimerkiksi syy-yhteydestä tai ansionmenetyksen määrästä. Tyypillisesti ongelmia tulee, jos vahingoittunut on saanut aivovamman tai niskan retkahdusvamman, jota ei saada todennettua magneettikuvauksissa tai jos oireilu on alkanut viiveellä. Jos näin käy, on hyvä kääntyä vahingonkorvausoikeuteen perehtyneen lakimiehen puoleen. 

Jos liikennevahinko tapahtuu työmatkalla, voi korvauksia saada sekä tapaturmavakuutuksesta että liikennevakuutuksesta. Eri vakuutuksissa on erilaiset prosessit ja ne korvaavat vahinkoja eri periaatteella. 

Liikennevahinkoa voidaan käsitellä myös rikosprosessissa, sillä usein ainakin joku onnettomuuden osapuolista joutuu myös rikosoikeudelliseen vastuuseen aiheutuneesta liikennevahingosta. 

Me autamme liikennevahinkoihin liittyvissä riita- ja rikosasioissa. Mitä aikaisemmassa vaiheessa otat yhteyttä, sitä paremmat mahdollisuudet sinulla on onnistua.

Katso tästä Lauran kirjoittama artikkeli aiheesta.