Ympäristö

Ympäristöoikeus on varsin monitieteellinen ja monitahoinen oikeudenala. Me olemme keskittyneet erityisesti kaavoitukseen sekä ympäristörikoksiin. 

Kaavoitus
Yksinkertaistaen voidaan sanoa, että kaavoituksella ratkaistaan mitä saa rakentaa mihinkin. Kaavoituksella on siten merkitystä haluatpa rakentaa saunaa, rivitaloa tai supermarkettia. Sillä ratkaistaan myös esimerkiksi voiko kunta lunastaa kiinteistösi.  Vireillä olevaa kaavoitusta kannattaa siis seurata. 

Kaavalla voi olla merkittäviä vaikutuksia myös yritysten toimintaan. Jos yrityksesi tarvitsee toimintaansa esimerkiksi ympäristöluvan, otetaan kaava ja kaavamääräykset huomioon myös lupaharkinnassa. 

Kaavoitus on monivaiheinen prosessi, jossa päästään parhaaseen lopputulokseen, kun oma perusteltu mielipide saadaan esitettyä jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
 
Ympäristörikokset
Ympäristörikoksesta (tai –rikkomuksesta) voidaan epäillä henkilöä tai yritystä, jonka teko on ollut omiaan aiheuttamaan ympäristön pilaantumista. Ympäristörikokset ovat ns. vaarantamisrikoksia. Se tarkoittaa sitä, että tuomion voi saada, vaikkei vahinkoa olisi tosiasiassa tapahtunutkaan, jos kuitenkin ympäristön pilaantumisen vaara on ollut olemassa. Teon tahallisuudella tai tuottamuksen asteella on tällöin merkitystä. 

Olennainen osa ympäristörikosten arviointia on asiaan soveltuvan ympäristölainsäädännön tunteminen. Tästä syystä kannattaa avustajaksi valita ympäristöoikeuteen perehtynyt lakimies.