Työ

Työelämässä syntyy ristiriitoja, joiden onnistuneeseen ratkaisemiseen tarvitaan ulkopuolista apua. Kysymys voi olla esimerkiksi työturvallisuudesta, työilmapiiristä, irtisanomistilanteista, sukupuolisesta häirinnästä, tasa-arvosta tai työsuhteen ehdoista ja niiden muuttamisesta. Kun asiat eivät järjesty työpaikalla työnantajan ja työntekijän välisin neuvotteluin, tarvitaan usein avuksi ulkopuolinen lakimies. 

Hoidamme työelämän kiistoja tapauskohtaisesti yhtä hyvin työntekijän kuin työnantajan apuna. Olemme järjestöistä ja muista intressitahoista riippumattomia. Pystymme sen vuoksi asettumaan sivuvaikutteista vapaina aina oman päämiehemme lojaaliksi tueksi.


Olemme erikoistuneet vahingonkorvausoikeuteen. Työriidoissa on myös yleisimmin kysymys siitä, onko työnantaja tai työntekijä aiheuttanut toiselle osapuolelle tai kolmannelle taloudellista vahinkoa ja mikä korvattavan vahingon määrä on. 

Toimistomme sparraajana ja tukena toimii työoikeuden konkari varatuomari Olavi Hölttä . 

Lue tästä Liisan ajatuksia työturvallisuudesta.